Phục Hồi Và Tăng Trưởng Lại Doanh Số Ngành Bán Lẻ Sau Đại Dịch Với Nền Tảng CDP

Phục Hồi Và Tăng Trưởng Lại Doanh Số Ngành Bán Lẻ Sau Đại Dịch Với Nền Tảng CDP

Mùa sales cao điểm được trông chờ sẽ trở lại sau giãn cách, các doanh nghiệp bán lẻ và D2C bước vào giai đoạn bình thường mới để phục hồi và gia tăng doanh số. Tuy nhiên, rất nhiều thách thức lớn trước mắt của doanh nghiệp: Cạnh tranh khốc liệt về tiếp thị trên nền...
Data Role In Digital Transformation

Data Role In Digital Transformation

Chuyển đổi số (CDS) là keyword to lớn về kiến tạo doanh nghiệp hùng mạnh nhờ 02 năng lực cốt lõi: HUMAN (đội ngũ, tổ chức linh hoạt – agile organization), và TECHNOLOGY (công nghệ, nền tảng có khả năng tích hợp cao), từ đó đạt được 03 NĂNG LỰC vượt trội:1....