• Cơ hội được các chuyên gia đầu ngành về Data-Driven Marketing, Insight & Marketplace Strategy, Customer Data Platform chia sẻ về tăng trưởng đột phá doanh nghiệp dựa trên dữ liệu khách hàng.
• Tạo sự kết nối và đồng hành các Chuyên gia với Doanh nghiệp qua phiên tư vấn trực tiếp 1:1
• Hội thảo giới hạn số lượng khách tham dự để đảm bảo chất lượng chương trình và phục vụ tốt nhất