Funnel growth mobile scroll
Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP (Phần 2)

Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP (Phần 2)

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...