Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP

Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...
[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Nhập môn “Làm dâu trăm họ – cho doanh nghiệp”: Phân khúc khách hàng cực nhỏ

[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Nhập môn “Làm dâu trăm họ – cho doanh nghiệp”: Phân khúc khách hàng cực nhỏ

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...
[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Ứng dụng CDP để tối ưu chi phí quảng cáo mùa cuối năm

[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Ứng dụng CDP để tối ưu chi phí quảng cáo mùa cuối năm

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Chân dung khách hàng 360𝇈 in-real-life có “xịn” như lời đồn?

[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Chân dung khách hàng 360𝇈 in-real-life có “xịn” như lời đồn?

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...
Ứng dụng CDP vào chiến lược up-sales để tăng Customer Lifetime Value – (CLV) ngành bán lẻ và D2C

Ứng dụng CDP vào chiến lược up-sales để tăng Customer Lifetime Value – (CLV) ngành bán lẻ và D2C

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng...