DevOps là gì? Công việc DevOps ở PrimeData

DevOps là gì? Công việc DevOps ở PrimeData

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...
Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP

Các Chiến Lược Tối Đa Doanh Thu Bằng CDP

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...
[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Lên “kịch bản bán thân trăm họ” chuẩn 3 Đúng: Đúng thông điệp ➡️ Đúng lúc ➡️ Đúng kênh

[CDP thực chiến – Trải nghiệm POC] Lên “kịch bản bán thân trăm họ” chuẩn 3 Đúng: Đúng thông điệp ➡️ Đúng lúc ➡️ Đúng kênh

PrimeData – Nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform (CDXP) hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hóa, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỷ lệ...