Hội thảo Leveraging Data to Grow Your Business

Hội thảo Leveraging Data to Grow Your Business

• Cơ hội được các chuyên gia đầu ngành về Data-Driven Marketing, Insight & Marketplace Strategy, Customer Data Platform chia sẻ về tăng trưởng đột phá doanh nghiệp dựa trên dữ liệu khách hàng.• Tạo sự kết nối và đồng hành các Chuyên gia với Doanh nghiệp qua phiên...