Chuyển đổi số (CDS) là keyword to lớn về kiến tạo doanh nghiệp hùng mạnh nhờ 02 năng lực cốt lõi: HUMAN (đội ngũ, tổ chức linh hoạt – agile organization), và TECHNOLOGY (công nghệ, nền tảng có khả năng tích hợp cao), từ đó đạt được 03 NĂNG LỰC vượt trội:
1. Personalized customer experience (cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng)
2. Super-efficient operation (tối ưu vận hành)
3. New offering and products (kiến tạo giá trị và sản phẩm mới)

KHÁCH HÀNG là tài sản & quyết định giá trị doanh nghiệp
CUSTOMER DATA là nguyên liệu kiến tạo tài sản số và giá trị bền vững (năng lực tăng trưởng, lợi nhuận và khả năng adapt với thay đổi). 

PrimeData là nhà tư vấn chiến lược số và nền tảng Customer Data & eXperience Platform hàng đầu Việt Nam dựa trên học máy và tự động hoá, giúp doanh nghiệp xây dựng nhanh chóng tài sản số (dữ liệu & phân khúc khách hàng 360), và thực hiện tiếp thị trải nghiệm đa kênh nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí quảng cáo, gia tăng tỉ lệ chuyển đổi trên cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu của doanh nghiệp.

Liên hệ PrimeData để được tư vấn triển khai & dùng thử ngay nền tảng CDP trong 2 tháng, với cam kết về ROI. Ngoài ra, PrimeData huấn luyện thực hiện trọn vẹn các dịch vụ về segmentation, xây dựng các mô hình dự báo khách hàng mới, và triển khai các loại chiến dịch tiếp thị về acquisition và retention/up-sales dựa trên nền tảng CDP.

Liên hệ để được tư vấn: info@primedata.ai